Pierwsza komunia św. 2020

Dzisiaj jest

czwartek,
29 października 2020

(303. dzień roku)

 

Rodzina receptą na kryzys! - czytaj

Polecamy strony

 


 

 

Święta

Czwartek, XXX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2405

 

Wykorzystujemy pliki cookies - czytaj więcej

Komunikat arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego do odczytania w kościołach i kaplicach archidiecezji łódzkiej w niedzielę 25 października 2020 roku

Siostry i Bracia, mając na uwadze narastające zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, związane z rozszerzaniem się pandemii koronawirusa, wszystkich wiernych archidiecezji łódzkiej proszę o wzmożenie modlitw o jej ustanie, zwłaszcza przez śpiew Suplikacji i odmawianie w rodzinach Różańca świętego. Proszę o modlitwę za chorych, służbę zdrowia, osoby zmarłe i ich rodziny. Zadbajmy o pomoc osobom starszym i samotnym, a także o umacnianie wzajemnych więzów rodzinnych. W duchu wzajemnej miłości chrześcijańskiej proszę także o przyjęcie wszelkich ograniczeń i zaleceń sanitarnych wprowadzanych przez władze państwowe, zwłaszcza tych dotyczących liczby uczestników zgromadzeń religijnych, odległości między nimi, i noszenia maseczek. Proszę wszystkich wiernych o przyjmowanie Komunii świętej na dłoń, a te osoby, które przyjmują Ją do ust – o podchodzenie po osobach przyjmujących na dłoń lub w odrębnej kolejce. Proszę, aby zasady te stosowano także podczas celebracji liturgicznych sprawowanych ewentualnie na cmentarzach w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych. Księży proszę o zabezpieczenie w kościołach i kaplicach możliwości dezynfekcji dłoni, nieustanne przypominanie o powyższych zasadach i zwiększenie w niedzielę i święta liczby sprawowanych Mszy świętych. Osoby zaś korzystające z dyspensy, której udzieliłem 15 października br. zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Kapłanów proszę także, aby na wszelkie sposoby szukali kontaktu, spotkania i udzielania pomocy wszystkim wiernym, zwłaszcza zanosząc – przy rygorystycznym zachowaniu zasad sanitarnych – Komunii świętej do domów. Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej niech pomagają w jedności ze swoimi Księżmi Proboszczami. Nauczycielom religii w szkołach, które pracują online, przypominam obowiązek korzystania z takiej właśnie formy nauczania.

Siostry i Bracia, najbliższy czas w Polsce związany jest ze wzmożonymi odwiedzinami cmentarzy i modlitwami za zmarłych. Przypominam, że łaskę odpustu zupełnego ofiarowanego za zmarłych można uzyskiwać przez całą oktawę uroczystości Wszystkich Świętych, dlatego proszę o odkładanie nawiedzania cmentarzy na czas po 2 listopada, tak, aby unikać dużych zgromadzeń. Zbliżają się już: Adwent i Święta Bożego Narodzenia oraz obchody jubileuszu 100-lecia archidiecezji łódzkiej. 4 listopada spotkam się z Księżmi Dziekanami i Wicedziekanami, aby rozmawiać na temat form duszpasterstwa w czasie najbliższego Adwentu i Bożego Narodzenia. Dziś jedynie informuję, że instytucje kościelne archidiecezji łódzkiej w grudniu br. nie będą organizowały spotkań opłatkowych, a styczniowe tradycyjne „Orszaki Trzech Króli” nie mogą mieć charakteru masowego i będą organizowane w różnych formach w wymiarze parafialnym. Natomiast terminarz wydarzeń związanych z Rokiem Jubileuszowym Archidiecezji Łódzkiej nie ulega zmianie, choć poszczególne jego wydarzenia będą organizowane z zachowaniem wszystkich norm sanitarnych. Wszystkich wiernych archidiecezji łódzkiej otaczam modlitwą i serdecznie błogosławię.

Wasz Abp Grzegorz Łódź, dnia 20 października 2020 roku Abp-1.2-1196/2020

LIST  W SPRAWIE I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Drodzy Rodzice!

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej Waszych dzieci z powodu trwania epidemii koronawirusa nie odbędzie się w niedzielę 17 maja 2020 roku. Wszyscy to rozumiemy. Dzieci prawdopodobnie nie wrócą w tym roku szkolnym do normalnych zajęć lekcyjnych, choć tego nie wiemy, możemy się tylko domyślać, patrząc na cztery etapy znoszenia ograniczeń, przedstawione przez władze państwowe.  Jednak w kwestii I Komunii świętej ważne dla nas jest zarządzenie naszego abpa metropolity łódzkiego, który pisze, aby przenieść ją na czas ustania epidemii lub zorganizowanie I Komunii dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny.

Chciałbym przedstawić  zatem – po wstępnej konsultacji z Wami - nowy termin uroczystości pierwszokomunijnej – niedziela 27 września 2020 r., licząc że obowiązujące wtedy ograniczenia pozwolą na bezpieczne przeżycie tej uroczystości z udziałem najbliższej rodziny i zaproszonych nielicznych gości. Może to być jedna wspólna msza, albo dwie msze dla dwóch grup. Chciałbym ponadto zaproponować termin naszej uroczystości odpustowej  Narodzenia św. Jana Chrzciciela - środę 24 czerwca 2020 r. godz.16 dla tych, którzy chcieliby w gronie najbliższej rodziny przeżyć I Komunię świętą dziecka jeszcze w tym roku szkolnym. Jestem gotów rozważyć również możliwość indywidualnej Komunii dla dziecka w zaproponowanym przez rodziców terminie.

Sugestie przedstawione przez rodziców, aby w przyszłym roku w  maju zorganizować I Komunię dla całej grupy dzieci są według mnie nieuzasadnione. Nasze świątynie są cały czas otwarte, są celebrowane msze święte i rozdawana jest Komunia święta. Ze względu na epidemię są rzeczywiście pewne ograniczenia, ale miejmy nadzieję, że we wrześniu ( może nawet już w czerwcu) będzie ich mniej lub wcale, aby właściwie i pięknie przeżyć uroczystość w kościele. Wiem, że musiały zostać odwołane rezerwacje przyjęć w restauracjach, ale czy nie warto pomyśleć o zamianie przyjęcia z licznym udziałem gości w wynajętym lokalu na rodzinne spotkanie przy stole we własnym domu.

Drodzy Rodzice, trzeba nam spojrzeć na święto I Komunii świętej z wiarą i nadzieją, i z miłością do Chrystusa i Jego Kościoła,  i umożliwić dzieciom - jeszcze w tym roku -  pełne uczestnictwo w ofierze mszy świętej i przyjmowanie Pana Jezusa pod postacią chleba, i cieszyć się ich szczęściem.

Z pasterską troską  i błogosławieństwem

 

Ks. Stanisław Haładaj, proboszcz

ŚWIĄTECZNY LIST DO PARAFIAN

Ustąpcie od nas smutki, troski, żale, gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale!

Drodzy Parafianie! Ukochani Bracia i Siostry!

 

Od kilku tygodni walczymy w Polsce i na świecie z rozszerzającą się pandemią koronawirusa. W tych przedziwnych okolicznościach, jakich się znaleźliśmy,  kieruję  do Was ten list, przez który pragnę - razem z całą wspólnotą kapłańską naszej parafii - wyrazić naszą duchową łączność z Wami. Celebracja niedzielnych Eucharystii i perspektywa sprawowania liturgii Triduum Paschalnego w prawie pustym kościele wzbudza w nas przygnębienie i tęsknotę za Wami. BARDZO NAM WAS BRAKUJE! Jak wielkim darem dla kapłanów są wierni, widać to teraz bardzo wyraźnie, wszak kapłaństwo ma głęboki sens, kiedy można służyć Ludowi Bożemu, karmiąc Go Słowem i Ciałem Boga. Wierzę jednak, że ten czas odkryje przed nami na nowo bezcenną wartość wspólnoty Kościoła, sakramentów, zwłaszcza niedzielnej Eucharystii.

 

  Wszyscy jesteśmy teraz ogarnięci lękiem o zdrowie i życie swoich najbliższych,  i swoje. Ponadto z niepewnością patrzycie na swoje miejsca pracy i możliwość utraty środków do życia. Na pewno uczniowie klas trzecich i ich rodzice martwią się o uroczystość I Komunii świętej, którą - prawdopodobnie - trzeba będzie przesunąć na bezpieczny termin; tak samo kandydaci do bierzmowania będą musieli przystąpić do niego nie w kwietniu, jak było zaplanowane, lecz później; narzeczeni, którzy zaplanowali na najbliższe miesiące swój ślub i wesele są również mocno zaniepokojeni o te najważniejsze chwile ich życia. KOCHANI, BĄDŹMY PEŁNI OPTYMIZMU, że sytuacja epidemii ustanie i wkrótce powoli wrócimy do codziennych zajęć i obowiązków. Wiem, że staracie się pozostawać w domach i zmagając się z własnymi słabościami, umacniacie Wasze wzajemne więzi z bliskimi, budujecie jedność Waszych rodzin, choć może okazuje się to bardzo trudne, gdyż ludziom zamkniętym w czterech ścianach nie zawsze udaje się panować nad swoimi emocjami, uśmierzać wady, rezygnować ze swoich nawyków.

 

W tę naszą złożoną codzienność czasem trudną, czasem spokojną, pragnie wejść JEZUS, nasz ZBAWICIEL. On jest z nami, gdy cierpimy i czujemy się zagubieni. Niewyczerpane źródło pokoju i łaski Bożej znajdziemy w duchowym zjednoczeniu z Nim. Biorąc udział w mszach świętych, transmitowanych w  telewizji, internecie, radiu, możemy Go teraz adorować na odległość, słuchać Jego Słowa, przyjmować duchowo w Komunii świętej, a także z żalem doskonałym w sercu przyjmować dar Jego przebaczenia. To ogromna SZANSA, aby rozwinąć w sobie wewnętrzny wymiar pobożności czy otworzyć się bardziej na Boga i wejść z Nim w głębszą relację wiary.

 

Zbliżają się NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Inne w tym roku. Bez gromadzenia się w świątyniach na celebracjach Triduum Paschalnego, bez możliwości przyjęcia Komunii sakramentalnej, spowiedzi, bez święcenia pokarmów w kościołach, bez rezurekcyjnej procesji. A jednak mimo tej trudnej sytuacji na całym świecie Kościół ponownie ogłosi, że CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ. To orędzie wielkanocne jest nam potrzebne, może bardziej niż zwykle, bo każdy z nas obecnie potrzebuje WIĘCEJ miłości, nadziei, wiary. W poczuciu zagrożenia życia, przygnębieni z powodu śmierci tak wielu ludzi, zasmuceni i osamotnieni módlmy się żarliwie, aby Pan życia i śmierci miał miłosierdzie dla nas i  dla całego świata.

 

W imieniu wszystkich kapłanów posługujących w naszej parafii: ks. wikariusza Zenona, ks. prof. Jana i ks. seniora Franciszka ŻYCZĘ z okazji ŚWIĄT WIELKANOCNYCH całej naszej rodzinie parafialnej obfitości darów Bożych, umocnienia wiary w Zmartwychwstałego Pana, nadziei na rychłe zwycięstwo w walce z epidemią i ofiarnej miłości dla wszystkich ludzi.

 

Z kapłańskim błogosławieństwem i darem modlitwy

 

Ks. Stanisław Haładaj, proboszcz