Pierwsza komunia św. 2020

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

 

Rodzina receptą na kryzys! - czytaj

Polecamy strony

 


 

 

Święta

Czwartek, II Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męcz.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
5645

 

Wykorzystujemy pliki cookies - czytaj więcej

 

Jak przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa

żyjąc i pracując w Wielkiej Brytanii?

W ostatnim czasie w polskich wspólnotach w Anglii i Walii zawieranych jest coraz więcej małżeństw, chociaż większość z nich po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji decyduje się zawrzeć ślub w rodzinnych stronach w Polsce. Powstaje zatem pytanie jak przygotować się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i jakie formalności należy sporządzić, by małżeństwo było ważnie zawarte?

Niniejsze wskazania mają na celu pomóc narzeczonym w przeprowadzeniu całego procesu badania kanonicznego.

Ktokolwiek pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinien ok. 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu skontaktować się z duszpasterzem w celu rozpoczęcia procedur związanych ze spisaniem protokołu kanonicznego badania narzeczonych /Information for marriage/. 

Po rozmowie z duszpasterzem zostaniemy poinformowani jakie dokumenty powinniśmy skompletować, aby spisać protokół przedmałżeński. Oto lista najważniejszych dokumentów: 

    a. dokument tożsamości / paszport, dowód osobisty, prawo jazdy/;

    b. metrykę chrztu z zaznaczeniem, że jest ona do ślubu kościelnego

       /data wystawienia metryki nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty ślubu, należy również zwrócić uwagę, czy na metryce jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa/;

    c. zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim.

    d. dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i diecezją do której ta parafia należy;jeżeli jedna ze stron ma unieważnienie małżeństwa kościelnego, instancję wyroku sądu

    f. jeżeli jedna ze stron jest wdowcem, zaświadczenie o zgonie współmałżonka.

    g. w czasie spisywania protokołu może się okazać potrzebne jeszcze inne zaświadczenie /np. zaświadczenie lekarza /ale to już są wyjątki i dotyczą sporadycznych wypadków.

      jeżeli:

  - narzeczeni zawarli już ślub cywilny, należy posiadać dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego,

  - jedna z osób jest innego wyznania, to potrzebne jest zaświadczenie o chrzcie św. tej osoby z możliwością stwierdzenia dokładnej daty i miejsca chrztu św. a także potrzebne jest zaświadczenie z Commissioner for Oaths że dana osoba nie zawierała nigdy ślubu cywilnego ani kościelnego.

     Formularz takiej przysięgi otrzymujemy od księdza;

  - jeżeli jedna z osób jest nieochrzczona lub jej chrzest nie jest uznawany w Kościele Katolickim wówczas wymagana jest specjalna dyspensa od ordynariusza miejsca do zawarcia takiego małżeństwa;

  Uwaga:

1. Ponieważ nie ma możliwości zawarcia ślubu kościelnego z pominięciem cywilnego konieczny jest tzw. tzw. Certificate wydany przez Register Ofiice dla każdej ze stron / dwie kartki w kolorze niebieskim/.  Gdy małżeństwo zawierane jest w Polsce należy również odpowiednio wcześniej pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego odpowiednie dokumenty do zawarcia małżeństwa konkordatowego i przekazać je księdzu w Polsce.

2. Gdy jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej tzn. nie jest obywatelem brytyjskim, ani obywatelem Unii Europejskiej, i nie posiada prawa stałego pobytu, musi uzyskać zgodę na zawarcie małżeństwa z Home Office.

Jeżeli nie masz kursu przedmałżeńskiego to warto zwrócić się do proboszcza miejsca z zapytaniem, gdzie i w jakim czasie można przejść taki kurs. Warto pamiętać o tym, by  nie odkładać kursu przedmałżeńskiego na ostatni moment. 

Jeżeli zawierasz sakrament małżeński w Polsce, to należy pamiętać, że mieszkając powyżej 6 miesięcy na terenie jakieś parafii w Anglii i Walii formalnie do niej przynależysz /warto zgłosić się do proboszcza i formalnie się zapisać/ i dlatego wszelka dokumentacja małżeńska powinna być przygotowana w parafii faktycznego zamieszkania. Tak stanowi prawo kanoniczne i zresztą jest to duże ułatwienie dla narzeczonych, gdyż nie zawsze jest czas i możliwość, by osobiście stawić się w Polsce i tam załatwiać wszelkie formalności.

Jeżeli zawierasz sakrament małżeństwa w Anglii i Walii to sprawę masz jeszcze bardziej ułatwioną, bo wszelkie formalności załatwiasz na miejscu i na miejscu również omawiasz sam przebieg ceremonii zaślubin.